ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

เรื่อง การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
สอบถามค่ะ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ถ้าเด็กเกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถไปขึ้นทะเบียนย้นหลังได้ไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ และเด็กจะเริ่มได้รับเงินตั้งแต่เมื่อใดคะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งกระทู้โดย : แม่น้องเอฟ วันที่ 12 พ.ค. 2564
ติดต่อ : 0951343339

ความคิดเห็นที่ 1
สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ ตามวันและเวลาราชการ แต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังถึงเดือนที่เด็กเกิด จะได้รับตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
1.แบบ ดร.01 (มารับที่ อบต.)
2.แบบ ดร.02 (มารับที่ อบต.)
3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง(ธ.กรุงไทยหรือ ธ.ออมสินหรือ ธกส.)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
7.เอกสารรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
8.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคนในครัวเรือน(ถ้ามี)
9.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของ ผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
ตั้งกระทู้โดย : กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ วันที่ 13 พ.ค. 2564

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณเจ้า
ตั้งกระทู้โดย : แม่น้องเอฟ วันที่ 24 พ.ค. 2564


แสดงความคิดเห็น :
   
รหัสรูปภาพ :
โพสโดย :