ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

เรื่อง การทำบัตรประจำตัวคนพิการ
ถ้าได้ใบรับรองความพิการแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ
ตั้งกระทู้โดย : ์Rattana วันที่ 22 ก.พ. 2566
ติดต่อ : -

ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าได้ใบรับรองความพิการจากแพทย์แล้ว ต้องไปทำบัตรคนพิการต่อค่ะ ซึ่งการทำบัตรคนพิการ สามารถทำได้ 2 วิธีค่ะ
1. ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ไปทำบัตรพิการเองที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.) (ห้องสีชมพู ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
1.1 คนพิการไปเอง ให้นำหลักฐานใบรับรองความพิการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าประสงค์จะให้มีผู้ดูแล ให้นำสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลไปด้วย
1.2 ผู้ดูแลคนพิการไปเอง ให้นำหลักฐานใบรับรองความพิการของคนพิการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของคนพิการ (ถ่ายเก็บไว้ในโทรศํพท์ก่ได้) และถ้าประสงค์จะให้มีผู้ดูแล ให้นำสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลไปด้วย

กรณีที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไม่สะดวกจะเดินทางไปดำเนินการทำบัตรพิการ สามารถยื่นเรื่องได้ที่กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยนำเอกสารหลักฐานข้างต้นมายื่นเรื่องได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทรนัดหมายล่วงหน้า เบอร์ 093-58119997 , 082-1359924 , 082-7589074
ตั้งกระทู้โดย : กองสวัสดิการสังคม อบต.แม่สาบ วันที่ 22 ก.พ. 2566


แสดงความคิดเห็น :
   
รหัสรูปภาพ :
โพสโดย :