ข้อมูลอื่นๆ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง


  เรื่อง วันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 มกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2565) (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 มกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 เมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2566) (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 เมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 พฤษภาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 มิถุนายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ 2566) (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 4 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 สิงหาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 กันยายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 ตุลาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ 2566) (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 ตุลาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 2 พฤศจิกายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2566) (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2567) (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 1 พฤษภาคม 2567