ข้อมูลอื่นๆ

ระเบียบสภา อบต.แม่สาบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566


  เรื่อง วันที่
ประกาศ   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบ   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566
แนวทางการปฏิบัติ   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566