ข้อมูลอื่นๆ

รายงานผลคะแนน ITA


  เรื่อง วันที่
ผลคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ.2564   ดาวน์โหลด 26 ตุลาคม 2564
ผลคะแนน ITA ปี 2565   ดาวน์โหลด 7 มิถุนายน 2566
รายงานผลคะแนน ปี 2566   ดาวน์โหลด 5 มิถุนายน 2567