ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


  เรื่อง วันที่
ประจำเดือน ตุลาคม 2563   ดาวน์โหลด 3 พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   ดาวน์โหลด 3 ธันวาคม 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2563   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2564
ประจำเดือน มกราคม 2564   ดาวน์โหลด 4 กุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   ดาวน์โหลด 4 มีนาคม 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ปี 2564   ดาวน์โหลด 13 ตุลาคม 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ปี 2565   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ปี 2565   ดาวน์โหลด 10 ตุลาคม 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการฯปี66 รอบแรก   ดาวน์โหลด 3 เมษายน 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2566 รอบที่1   ดาวน์โหลด 11 เมษายน 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการ   ดาวน์โหลด 19 ตุลาคม 2566