ข้อมูลอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


  เรื่อง วันที่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี63 (รอบ 6 เดือน)   ดาวน์โหลด -
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   ดาวน์โหลด 26 ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 21 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 24 ตุลาคม 2565
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1)   ดาวน์โหลด 4 เมษายน 2566
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2)   ดาวน์โหลด 25 ตุลาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566   ดาวน์โหลด 27 ตุลาคม 2566
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)   ดาวน์โหลด 6 มีนาคม 2567
รายงานผลการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1) ITA   ดาวน์โหลด 6 มีนาคม 2567