ข้อมูลอื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


  เรื่อง วันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560   ดาวน์โหลด 7 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   ดาวน์โหลด 5 ธันวาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560   ดาวน์โหลด 8 มกราคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561   ดาวน์โหลด 6 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์   ดาวน์โหลด 6 มีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561   ดาวน์โหลด 7 พฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561   ดาวน์โหลด 4 มิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561   ดาวน์โหลด 5 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2561   ดาวน์โหลด 6 สิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561   ดาวน์โหลด 6 กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   ดาวน์โหลด 5 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 5 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 17 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 3 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 12 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 13 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562   ดาวน์โหลด 4 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)   ดาวน์โหลด 24 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 10 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 22 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 2 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 5 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลด 22 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 3 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 4 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลด 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลด 4 ตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 1 กรกฎาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 2 สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   ดาวน์โหลด 4 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 3 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการดำเนินการจััดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 7 มีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   ดาวน์โหลด 6 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลด 4 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 4 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 1 มิถุนายน 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 1 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 1 สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 1 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลด 1 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)   ดาวน์โหลด 3 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลด 3 ตุลาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด 3 มกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลด 29 ธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด 3 เมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 พฤษภาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 มิถุนายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 3 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด 4 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 สิงหาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 1 กันยายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   ดาวน์โหลด 2 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด 2 ตุลาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567)   ดาวน์โหลด 2 พฤศจิกายน 2566