ข้อมูลอื่นๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


  เรื่อง วันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560   ดาวน์โหลด 7 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   ดาวน์โหลด 5 ธันวาคม 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560   ดาวน์โหลด 8 มกราคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561   ดาวน์โหลด 6 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์   ดาวน์โหลด 6 มีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561   ดาวน์โหลด 7 พฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561   ดาวน์โหลด 4 มิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561   ดาวน์โหลด 5 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2561   ดาวน์โหลด 6 สิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561   ดาวน์โหลด 6 กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   ดาวน์โหลด 5 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 5 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 17 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด 3 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 12 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 13 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562   ดาวน์โหลด 4 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)   ดาวน์โหลด 24 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 10 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)   ดาวน์โหลด 22 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   ดาวน์โหลด 2 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   ดาวน์โหลด 1 ธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563   ดาวน์โหลด 5 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564   ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   ดาวน์โหลด 1 มีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   ดาวน์โหลด 1 เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   ดาวน์โหลด 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)   ดาวน์โหลด 5 เมษายน 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลด 22 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   ดาวน์โหลด 1 มิถุนายน 2564