ข้อมูลอื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 9 ตุลาคม 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด 9 ตุลาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลด 17 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)   ดาวน์โหลด 20 มกราคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)   ดาวน์โหลด 5 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 2 มิถุนายน 2564