ข้อมูลอื่นๆ

รายงานการประชุมสภา


  เรื่อง วันที่
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
การประชุมสภา อบต.แม่สาบ ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด -