ข้อมูลอื่นๆ

รายงานการประชุมสภา


  เรื่อง วันที่
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด 1 มกราคม 2513
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด 1 มกราคม 2513
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด 1 มกราคม 2513
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด 1 มกราคม 2513
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด -
การประชุมสภา อบต.แม่สาบ ประจำปี พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด -
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2563   ดาวน์โหลด 13 กุมภาพันธ์ 2563
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2563   ดาวน์โหลด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563   ดาวน์โหลด 7 พฤษภาคม 2563
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2563   ดาวน์โหลด 20 พฤษภาคม 2563
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563   ดาวน์โหลด 13 สิงหาคม 2563
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563   ดาวน์โหลด 21 สิงหาคม 2563
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563   ดาวน์โหลด 27 สิงหาคม 2563
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2563   ดาวน์โหลด 8 ธันวาคม 2563