ข้อมูลอื่นๆ

รายงานการประชุมคณะบริหาร


  เรื่อง วันที่
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 1/2565   ดาวน์โหลด 18 มกราคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 2/2565   ดาวน์โหลด 9 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 3/2565   ดาวน์โหลด 8 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 4/2565   ดาวน์โหลด 7 เมษายน 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 5/2565   ดาวน์โหลด 5 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 6/2565   ดาวน์โหลด 9 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 8/2565   ดาวน์โหลด 4 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 7/2565   ดาวน์โหลด 5 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 9/2565   ดาวน์โหลด 7 กันยายน 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 10/2565   ดาวน์โหลด 18 ตุลาคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 11/2565   ดาวน์โหลด 11 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 12/2565   ดาวน์โหลด 16 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 2/2566   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 4/2566   ดาวน์โหลด 11 เมษายน 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 5/2566   ดาวน์โหลด 23 เมษายน 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 6/2566   ดาวน์โหลด 9 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 12/2565   ดาวน์โหลด 16 ธันวาคม 2565