ข้อมูลอื่นๆ

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี


  เรื่อง วันที่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563   ดาวน์โหลด -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564   ดาวน์โหลด 10 ตุลาคม 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนที่1   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2   ดาวน์โหลด 1 ตุลาคม 2564