ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดวัดอมลองต่อห้วยไม้ยาง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้าง   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -