ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายทางซอยกลางบ้าน บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์การตกลงราคาจ้าง หน้าที่ 1   ดาวน์โหลด -
ประกาศประชาสัมพันธ์การตกลงราคาจ้าง หน้า 2   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้าง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -