ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนสายแม่ตุงติง – ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
หนังสือประชาสัมพันธ์ หน้า 1   ดาวน์โหลด -
หนังสือประชาสัมพันธ์ หน้า 2   ดาวน์โหลด -
หนังสือประชาสัมพันธ์ หน้า 3   ดาวน์โหลด -