ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยช้างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง1   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง 2   ดาวน์โหลด -