ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -
รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะ(แนบท้ายประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 002/2559)   ดาวน์โหลด -