ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด


  เรื่อง วันที่
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด   ดาวน์โหลด -