ข่าวกิจกรรม

ปลูกป่าขอฝน วันพืชมงคล บ้านผายอง

ปลูกป่าขอฝน วันพืชมงคล บ้านผายอง
"ปลูกป่าขอฝน วันพืชมงคล บ้านผายอง"
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรมผายอง พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดงาแมง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบประกอบพิธีสวดมนต์ขอฝนจากเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักษ์รักษาผายอง อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งต้นน้ำหลายสายในอำเภอสะเมิง ในการนี้นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สาบ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านแม่ตุงติง อุทยานแห่งชาติขุนขาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาบ ประชาชนบ้านนากู่ บ้านผายอง และบ้านขุนสาบ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโดยรอบผายอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าขอฝน วันพืชมงคล บ้านผายอง ประจำปี 2567 โดยมีนายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำหรับการจัดงาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ มวลชนชุดจิตอาสา คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบผายอง โดยได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านแม่ตุงติง