ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกีฬา "สะเมิงสัมพันธ์เกมส์"

งานกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สะเมิงสัมพันธ์เกมส์"ครั้งที่ 21  ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดง ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอสะเมิง ทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อส่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ระหว่างหน่วยงาน