ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด

การแข่งขันการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
เปิด"การแข่งขันการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด
ซึ่งจัดการแข่ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอสะเมิงซึ่งมอบหมายให้ นายธีรยุทธ พุ่มนวน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองในการปิดการแข่งขันกีฬา "ประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา และเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเล่นกีฬาให้กับประชาชนในท้องถิ่น