ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้เสียภาษีสามารถชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินสดและผ่านช่องทางการสแกนจ่ายได้ (หากต้องการสแกนจ่ายสามารถแจ้งประสงค์แก่พนักงานจัดเก็บภาษีเพื่อขอ QR Code)