ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
แบบ ปร.5   ดาวน์โหลด -
แบบ ปร.4   ดาวน์โหลด -
แบบ ปร .4   ดาวน์โหลด -
แบบ ปร.4   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -