ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
แบบสรุปราคากลาง   ดาวน์โหลด -
ปร.4   ดาวน์โหลด -
ปร.4   ดาวน์โหลด -
ปร4   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด -
ประกาศ   ดาวน์โหลด -