ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ เอาใจสมาชิกกองทุนฯ ยุค 4G 5G

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ เอาใจสมาชิกกองทุนฯ ยุค 4G 5G
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ เอาใจสมาชิกกองทุนฯ ยุค 4G 5G เปิดรับการโอนเงินสมทบ(วันละบาท)???????????? จากสมาชิกผ่านธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน(Moblie Banking)???????????? โดยสมาชิกกองทุนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020051329779 ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ และแจ้งผลการชำระเงิน(Slip)ผ่าน https://forms.gle/jkPtRWSS2RWZai517
 
ภายใน 3 วันหลังจากโอนเงินสำเร็จ????????????