ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
  เรื่อง วันที่
หนังสือขยายกำหนดเวลา   ดาวน์โหลด 21 พฤศจิกายน 2566