ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด 7 มีนาคม 2566