ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสระเก็บน้ำผิวดิน บริเวณสระเก็บน้ำห้วยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 20 มกราคม 2566
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสระเก็บน้ำผิวดิน บริเวณสระเก็บน้ำห้วยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 20 มกราคม 2566
แบบแปลนโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสระเก็บน้ำผิวดิน บริเวณสระเก็บน้ำห้วยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 20 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสระเก็บน้ำผิวดิน บริเวณสระเก็บน้ำห้วยป่าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566