ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สาบ  ได้ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 10 หมู่บ้าน