ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานในสังกัด และผู้นำชุมชน ได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งร่วมกันประกาศนโยบายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการทำงานที่โปรงใสและต่อต้านการทุจติตในพื้นที่ตำบลแม่สาบต่อไป