ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบได้ทำการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ รดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลแม่สาบเพื่่อลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบได้ทำการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ รดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลแม่สาบเพื่่อลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบได้ทำการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ รดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลแม่สาบเพื่่อลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามคำสั่งจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566