ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยง (หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว)