ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ซื้อสลากเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาท

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ซื้อสลากเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาท
"กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ซื้อสลากเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาท"
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ มีมติอนุมัติให้นำเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ลงทุนซื้อสลาก ธกส.ออมทรัพย์ทวีสิน จำนวน 2,000 หน่วยๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบได้นำเงินไปลงทุนซื้อสลากฯดังกล่าวแล้วจำนวน 1,000,000 บาท และถูกรางวัลทุกงวด(เลขท้าย 4 ตัว 5 ตัว) ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบมีสินทรัพย์จากการลงทุนซื้อสลากออมทรัพย์แล้วกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)