ข่าวกิจกรรม

กองทุนฯแม่สาบ ทำ MOU รับเงินสมทบจากรัฐบาล ประจำปี 2566


"กองทุนฯแม่สาบ ทำ MOU รับเงินสมทบจากรัฐบาล ประจำปี 2566"
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ นำโดย นายอนุรักษ์ แสนคำ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ พร้อมด้วยนายศรีทน ขันทองและนายสวยลัก อุตตะมะติง กรรมการฯ เข้าร่วมเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคเหนือ กับ คณะทำงานเครือข่ายองค์กร สภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตจากรัฐบาล ประจำปี 2566 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคเหนือ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่