ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ สมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เข้าร่วมงาน"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง

วันนี้ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ สมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เข้าร่วมงาน
วันนี้ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ สมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เข้าร่วมงาน"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง โดยมี นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีการจัดงาน
ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ยังได้จัดกิจกรรม "ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน" เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ