ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ลำเหมืองแม่ขาน - ฝายแม่ขานหลวง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ลำเหมืองแม่ขาน - ฝายแม่ขานหลวง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2566
แบบแปลนโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ลำเหมืองแม่ขาน - ฝายแม่ขานหลวง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 23 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ลำเหมืองแม่ขาน - ฝายแม่ขานหลวง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2566