ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด 31 มกราคม 2566