ข่าวกิจกรรม

ประกวด ธิดาสตรอว์เบอร์รี่ ธิดาชนเผ่า หนูน้อยสตรอว์เบอร์รี่ ประจำปี 2566

ประกวด ธิดาสตรอว์เบอร์รี่ ธิดาชนเผ่า หนูน้อยสตรอว์เบอร์รี่ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดี และขอบคุณ ตัวแทนผู้เข้าประกวด ธิดาสตรอว์เบอร์รี่ ธิดาชนเผ่า หนูน้อยสตรอว์เบอร์รี่ ประจำปี 2566 ในนามตัวแทน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ