ข่าวกิจกรรม

เดินขบวน พิธีเปิดงานสตรอว์เบอร์รี่ของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่20 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เดินขบวน พิธีเปิดงานสตรอว์เบอร์รี่ของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่20 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ นำโดย นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบล พนักงาน ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่ บ้าน เข้าร่วมเดินขบวน พิธีเปิดงานสตรอว์เบอร์รี่ของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่20 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่