ข่าวประชาสัมพันธ์

เน้นย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่

เน้นย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่
เน้นย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่
(เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2507)
ให้รีบมาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ก่อนจะเสียสิทธิ์