ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าลูกเธอ ทั้ง 2 พระองค์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าลูกเธอ ทั้ง 2 พระองค์
"องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าลูกเธอ ทั้ง 2 พระองค์"
วันนี้(24 มกราคม 2566) เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ (8 มกราคม 2566) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบเข้าร่วมด้วย
และในเวลา 10.09 น. พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดงาแมง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในพื้นที่ตำบลแม่สาบ นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และขอให้ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป