ข่าวกิจกรรม

ผู้ปกครองยุคใหม่ ต้องผูกพร้อมเพย์ ก่อนมาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ผู้ปกครองยุคใหม่ ต้องผูกพร้อมเพย์ ก่อนมาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
"ผู้ปกครองยุคใหม่ ต้องผูกพร้อมเพย์ ก่อนมาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด"
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่จะมาลงทะเบียนรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ท่านจะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ ก่อนที่จะมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินผ่านช่องทางดังกล่าว
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน