ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ตามลิ้งค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScunaR_iisfYs.../viewform หรือสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย
ที่มา : กรมกิจการสตรีและครอบครัว