ข่าวกิจกรรม

พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอแสดงความยินดีกับ นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
"พ่อดีเป็นศรีแก่ชาติ พ่อฉลาดสามารถ ช่วยชาติให้เจริญ"