ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอขอบพระคุณ “สิงห์อาสา”ภายใต้โครงการ “ไกลแค่ไหน จะไปให้ถึง 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอขอบพระคุณ “สิงห์อาสา”ภายใต้โครงการ “ไกลแค่ไหน จะไปให้ถึง 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา”
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอขอบพระคุณ “สิงห์อาสา”ภายใต้โครงการ “ไกลแค่ไหน จะไปให้ถึง 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา” โดยการนำของคุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย 8 คณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ , สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้น พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยแก่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่สาบ อาทิ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจกรู๊ปเลือด ตรวจภายใน ตรวจเบาหวาน ตรวจภาวะซึมเศร้า ตรวจโควิด(ATK) ตรวจสุขภาพฟัน ฝังเข็ม ตัดผมและแจกแว่นตา รวมถึงการแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อไปยังบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ พร้อมนี้ยังได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ณ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา