ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (จากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย) มีรายละเอียดดังนี้