ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และ บัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และ บัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และ บัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในเดือน ธันวาคม 2565
ขอให้ท่านได้ ทำการตรวสอบ เบื้องต้น
** รายการที่ดิน
** สิ่งปลูกสร้าง
** รายการห้องชุด
 ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ นะคะ
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี2566 ที่ถูกต้อง
ตามช่องทางที่ท่านสะดวก   ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 093 -581 -1997
สอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขอบคุณค่ะ