ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่สาบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านแม่ตุงติง ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
โดยมี นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธี พระครูชาคริยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่สาบ เจ้าอาวาสวัดแม่ตุงติง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จำนวน 690 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำ 2 ฝาย