ข่าวประชาสัมพันธ์

"ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน คนผายอง"

"ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน คนผายอง"
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์อำเภอสะเมิง นำโดย พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดงาแมง พระครูชาคริยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่สาบ เจ้าอาวาสวัดแม่ตุงติง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สาบ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาบและพี่น้องประชาชนบ้านนากู่-ผายอง ให้การต้อนรับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPAMP ที่ได้รับการสงเคราะห์ในการซ่อมแชมที่อยู่อาศัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่ นายสาม สินเช้า ณ หย่อมบ้านผายอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง นายก อบต.แม่สาบ คณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ และแรงงานสมทบจากราษฎรบ้านผายอง โดยมีนายอำเภอสะเมิงเป็นผู้กล่าวรายงานนำเรียนวัตถุประสงค์
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการต้อนรับตามประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าลีซูจากพี่น้องประชาชนหย่อมบ้านผายอง อาทิ การแต่งกายด้วยชุดลีซู ชิมกาแฟผายองกาแฟคุณภาพมาตราฐาน OTOP ลิ้มลองเมนูประจำชนเผ่า เช่น ขนมข้าวปุกงา น้ำสมุนไพรผายอง เป็นต้น พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีบ้านผายอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ มีแผนงานที่จะดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนในโอกาสต่อไป