ข่าวกิจกรรม

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้มอบหมายให้รองนายกฯ สมาชิกสภา ฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่